(TMG Engine maintenance)

Den hederliga gamla motorseglaren lever och har hälsa, dessutom har den utvecklats till ett modernt flygplan med nya motoralternativ och mer komplicerade system för flygning över större geografiska områden.

Den har också blivit en stark konkurrent till våra traditionella bogserflygplan.

Som segelflygare/ tekniker har vi möjlighet att underhålla dessa på samma sätt som övriga segelflygplan och med kompletterande kunskaper i motor underhåll.

Kursplan : teori

 • Bakgrund och motorseglarens utveckling
 • Konstuktionsbestämmelser och prestandakrav
 • Underhållsbestämmelser, segelflygets tekniska organisation
 • Arbetsunderlag, dokumentation
 • Fyrtaktmotorns arbetssätt, systemgenomgång och kritiska punkter
 • Propeller
 • Elsystem
 • Motorns påverkan på flygplanets övriga system

Kursplan : praktik

 • 100-h tillsyn/ årstillsyn
 • Analys och felsökning av system och hjälpapparater

Förkunskaper :

 • Tekniker grund

Praktiska kunskaper

Kursen går att komplettera andra kurser, exempel Tekniker praktik

Plats

Ålleberg, 521 91 Falköping

Print

Kurschef :

Kurspris:

 • SEK 5.300. Inkluderer mat og logi på senteret.

Frågor?

Anmälan

Anmälda

Se anmälda